Vi monterer også

Vi monterer også

Vi har lang og bred kompetanse – ingen i Norge har montert flere ildsteder og piper enn Peisselskabet .

DuraVent HTC Stålpipe

DuraVent HTC Stålpipe

  

DuraVent fullisolert stålpipe

Stålpipe med innebygget isolert friskluftsystem som fører friskluften fra pipetoppen på taket og ned gjennom pipen direkte til ovnen.

Stålpipen kan brukes for vedovner, peiser, kjeler og andre typer apparater som er olje, gass, kull eller vedfyrt.

Stålpipen er testet og godkjennt for innbygging gjennom annen boenhet (branncelle).

DuraVent HTC stålpipe er en dobbeltvegget, høytemperatur
stålpipe, som er testet for optimal ytelse og
brannsikkerhet under ekstreme forhold Den leveres i
Ø150 mm og Ø200 mm (røykrør).

DuraVent HTC stålpipe tilfredsstiller kravene i NSEN 1856-1 med tanke på oppstilling mot brennbart materiale for T400 og G50. Stålpipen er testet i henhold til NS-EN 1859. Stålpipen er dokumentert for en driftstemperatur på 400 °C

Åpningstider Butikk: Hverdager: 9.30 - 16.30  •  Torsdag: 9.30 - 18.00  •  Lørdag: 10.30 - 14.00 
Åpningstider Lager: Hverdager: 7.00 - 15.30  •  Fredag: 7.00 - 12.30  •  Lørdag: Stengt

  Butikk: Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo,  tlf 22 55 63 63
  Lager: 
Gladengveien 17, 0661 Oslo,  tlf 23 27 28 90